Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Méhecske csoport 

Óvónők: Simonné Olasz Krisztina (Kriszti néni)
                 Nagy-Pavlik Tímea (Timi néni)
Pedagógiai asszisztens: Hornyákné Mázor Anita (Anita néni)
Dajka:     Kiss Balázsné (Erzsike néni)
 

„A gyermek világra nyitott lény. A simogatásra simogatással, a jókedvre jó kedvvel, tevékenységre tevékenységgel felel.”

Mérei Ferenc

A Kiscsikó csoport összesen 25 gyermeknek biztosít szeretetteljes napközbeni ellátást.

 

Az óvodába járó minden kisgyermek számára (nem csak az újonnan érkezőknek), szükséges a közösségbe való visszaszoktatás.

A koronavírus járvány miatt és a nyári otthoni szabadabb élet után nehéz az újrakezdés a gyermek részére, hiszen a már kialakult jól működő szokások és szabályok egy része a nyár folyamán feledésbe merült, melynek újratanulásához idő kell, de természetesen ez a folyamat már nem olyan hosszú, mint a kiscsoportosok beszoktatása. Gyermekeink az óvodai szokásokról már nagyon sok tapasztalattal és ismerettel rendelkeznek, így azoknak csak a felelevenítése szükséges

Célunk:

·         hogy a gyermekek szívesen jöjjenek óvodába,

·         jól érezzék magukat,

·         hogy a találják meg helyüket a csoportban,

·         élvezzék, hogy a csoportunk tagjai, ahol elfogadják, mindig várják, és szeretik őket, és ahol megmutathatják, és kibontakoztathatják egyéniségüket, egyéni képességeiket.

Időt hagyunk arra, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy gondoskodunk róluk, szeretjük őket, hogy biztonságban érezhetik magukat velünk. Ezeket próbáljuk elérni az első pillanattól kezdve, a szeretetteljes, derűs, nyugodt, kiegyensúlyozott légkör megteremtésével. A napirend és a heti rend betartásával biztosítjuk a helyes életritmust és a biztonságot a gyermekek óvodai életében. Bátorító neveléssel ösztönözzük őket az új dolgok megismerésére, bizalmunk kimutatásával növeljük önbizalmukat, apró kis sikereiket elismerjük, de tévedéseiket is természetességgel kezeljük, hogy felismerjék, hogy lehet tévedni. Fontosnak tarjuk, hogy a gyermekek számára melegséget, békét sugározzunk, amely beépül a gyermekek személyiségébe, napi tevékenységeikbe. Érzelmi megnyilvánulásaikra nyugodtan reagálunk, szorongásaikat, félelmeiket megpróbáljuk oldani. Az életkori sajátosságok mellett nagy hangsúlyt fektetünk az egyéni sajátosságok figyelembe vételére is.

A napirend keretei között elegendő időt biztosítunk gondozási teendők egyéni tempó szerinti végzésére. A tisztaság alapvető fontosságának, a betegség megelőzésének jelentőségét tudatosítjuk a gyermekekben. Mozgás igényük kielégítésére mindennap szervezünk mozgásos játékokat, jó idő esetén sok időt töltünk a szabadban.

Az anyanyelvi-kommunikációs nevelés átfogja az óvodai nevelőmunka minden területét, közvetítő elemként jelen van a nevelési feladat megvalósulásának minden mozzanatában. A gyermek természetes beszéd - és kommunikációs kedvét fenntartjuk, ösztönözzük. A már meglévő anyanyelvi képességeiket differenciálva, egyénre szabva fejlesztjük.

A napirenden belül biztosítjuk a szabad játékot, amely önként vállalt és a gyermek akkor lép be vagy ki, amikor neki tetszik. Ez a tevékenység időtartamban is domináns a nap folyamán. Hagyjuk érvényesülni a gyerekek ötleteit és ösztönözzük a fantáziájuk szabad szárnyalását. Szükség és igény szerint segítséget nyújtunk, dicsérünk, bátorítjuk a gyermekeket.

A gyermekek cselekvő aktivitására épülő változatos, sok érzékszervet foglalkoztató tapasztalás lehetőségét biztosítjuk, az egész gyermeki személyiség harmonikus fejlődésének elősegítése érdekében.

Sulikóstoló 2023

Farsang 2023

Márton nap, szülinap

Mikulás