Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Cica csoport

Óvónők: Bán Ferencné (Jutka néni)
                 Mázorné Verba Katalin (Kata néni)
Dajka:     Burik Zoltánné (Anikó néni) 
                 Oroszné Kiss Anita (Anita néni)
A legfontosabb érték számunkra a gyermek!
Derűs, barátságos, családias csoportlégkör kialakítására törekszünk.
Egyik legfontosabb célunk az egyéni képességekre épülő fejlesztés, a kölcsönös elfogadás.
 
A verselés-mesélés, az anyanyelvi nevelés, a rajzolás, festés, mintázás, kézimunka és a külső világ tevékeny megismerése, az ének-zene , énekes játék, gyermektánc, a mozgás a mindennapok kiemelt feladata. Az értelmi képességek fejlesztése mellett nagyon fontosnak tartjuk az érzelmi nevelést, az egyéni és a közösségi szokások, szabályok megismerését, betartását és a munkára nevelést!
Szeretnénk, ha a gyerekek derűsen, boldogan tölthetnék mindennapjaikat az óvodában - sok élménnyel, tapasztalattal, a játékos foglalkozásokon keresztül jól felkészülten kerülnének az iskolába. Fontosnak tartjuk a család - óvoda jó együttműködését. A szülők és a szülői szervezet évek óta hatékonyan segíti, támogatja nevelő munkánkat. A csoportunk dolgozói lelkesen, igényesen végzik szakmai-pedagógiai-nevelő munkájukat.

Farsang 2024

Húsvét 2023

Farsang 2023